THINGS THAT STICK III

IMG_4050.jpg

dyke  &  merk  &  dsense   (Williamsburg soap BK)

IMG_5985.JPG

ski  &  2ease (urny)  SOHO- NYC

esu  &  zmart  (DUMBO- BK)

IMG_7322.jpg

womp  &  sye5  (Williamsburg- BK)

read  (Williamsburg- BK)

hello my name is icy and sot.jpg

icy and sot   (Williamsburg- BK)

noxer  (Midtown- NYC)

korn  &  amor   (SOHO- NYC)

baser  (Meatpacking- NYC)

everyone and your mom  (LIC- Queens)